Το Περιοδικό ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ εκδίδεται κάθε εξάμηνο από τον Τομέα Βιολογίας της Άσκησης, του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Περιέχει επιστημονικές εργασίες υπό τη μορφή ερευνητικών άρθρων, ανασκοπήσεις της βιβλιογραφιίας ενός επιστημονικού αντικειμένου και αναλύσεις εξαιρετικών περιστατικών που σχετίζονται μα την Αθλητριατική, Αθλητική Βιομηχανική, Αθλητική Φυσικοθεραπεία, Βιοχημεία της Άσκησης, Εργομετρία, Εργονομία, Εργοφυσιολογία, Κινησιοθεραπεία, Κινητική Συμπεριφορά, και Προπονητική. Ακόμα, περιλαμβάνει Ανθολογίες Ερευνητικών εργασιών και Βιβλιοκρισία.

Η έκδοση της ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ είναι εξαμηνιαία με την προοπτική να γίνει τριμηνιαία. Την ευθύνη για την έκδοση και γενικά την πορεία του Περιοδικού έχει εξ ολοκλήρου ο Διευθυντής και η Επιτροπή Σύνταξης.